อนุมัติการทำงานเบื้องหลังให้ฟ้าใส

เนื่องจากฟ้าใสมีระบบการแจ้งเตือนอัตโนมัติ เช่น แจ้งพยากรณ์อากาศ แจ้งรังสี UV แจ้งสภาพการจราจร,เพลิงไหม้,น้ำท่วม และอื่นๆ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามสภาพการณ์ในขณะนั้น ดังนั้น ฟ้าใสจึงมีความจำเป็นต้องทำงานอยู่เบื้องหลังของระบบตลอดเวลา เพื่อให้ระบบต่างๆสามารถทำงานได้เป็นปกติ

ซึ่งในอุปกรณ์บางยี่ห้อ/รุ่น จำเป็นต้องทำการอนุมัติให้ App นั้นๆสามารถทำงานพื้นหลังได้ก่อน จึงจะสามารถทำงานได้ ซึ่งส่งผลกับการทำงานของฟ้าใสเช่นกัน หากไม่มีการอนุมัติให้ฟ้าใส ระบบต่างๆของฟ้าใสก็จะไม่ทำงาน เช่น การแจ้งเตือนต่างๆหยุดการทำงาน นาฬิกาปลุกไม่ปลุก ตลอดจนข้อมูลใน Widget ไม่มีการอัพเดท ดังนั้น ทีมงานจึงขอสรุปขั้นตอนการอนุมัติให้ App ฟ้าใสสามารถทำงานพื้นหลังได้ โดยแยกตามยี่ห้ออุปกรณ์ ดังนี้

วิธีการตั้งค่าอนุมัติให้ฟ้าใสทำงานพื้นหลังได้
แยกตาม ยี่ห้อ/รุ่น ของอุปกรณ์


Huawei (EMUI 4.0)


มีขั้นตอนการตั้งค่าดังต่อไปนี้
1. เข้าสู่คำสั่ง ตัวจัดการโทรศัพท์ ของอุปกรณ์
2. เลือกคำสั่ง ตัวจัดการแบตเตอรี
3. เลือกคำสั่ง แอปที่ป้องกัน
4. ติ๊กเลือก App ฟ้าใส ให้อยู่ในสถานะป้องกัน

ย้อนกลับมาที่หน้าแรก
5. เข้าสู่คำสั่ง การตั้งค่า ของอุปกรณ์
6. เลือกคำสั่ง แอป
7. เลือกคำสั่ง ขั้นสูง
8. เลือกคำสั่ง ละเว้นการเพิ่มประสิทธิภาพ
9. สั่งให้แสดงรายการแอปทั้งหมด
10. เลื่อนหา App ฟ้าใส จากนั้นคลิก แล้วเลือก อนุญาติ แล้วกดตกลง
11. กลับมาที่หน้าแรก ทำการเปิด App ฟ้าใส
12. ทำการ LogOut และ LogIn ฟ้าใสใหม่อีกครั้ง


Huawei (EMUI 5.0)


มีขั้นตอนการตั้งค่าดังต่อไปนี้
1. เข้าสู่คำสั่ง การตั้งค่า ของอุปกรณ์
2. เลือกคำสั่ง แอป
3. เลือกคำสั่ง การตั้งค่า (รูปฟันเฟืองด้านล่าง)
4. เลือกคำสั่ง การเข้าถึงแบบพิเศษ
5. เลือกคำสั่ง ละเว้นการเพิ่มประสิทธิภาพ
6. เลือกแสดงแอปทั้งหมด
7. เลื่อนหา App ฟ้าใส จากนั้นคลิก แล้วเลือก อนุญาติ แล้วกดตกลง
8. กลับมาที่หน้าแรก ทำการเปิด App ฟ้าใส
9. ทำการ LogOut และ LogIn ฟ้าใสใหม่อีกครั้ง


oppo


มีขั้นตอนการตั้งค่าดังต่อไปนี้
1. ทำการ LogIn เข้าสู่ App ฟ้าใส
2. กดปุ่ม Home กลับมาที่หน้าแรก
3. เข้าสู่คำสั่ง ตั้งค่า ของอุปกรณ์
4. เลือกคำสั่ง การจัดการแอพพลิเคชั่น
5. เลือกหัวข้อ ที่กำลังใช้งาน
6. ติ๊กเลือก สัญลักษณ์กุญแจ ที่ App ฟ้าใส
7. กลับมาที่หน้าแรก ทำการเปิด App ฟ้าใส
8. ทำการ LogOut และ LogIn ฟ้าใสใหม่อีกครั้ง
9. ทำการ Restart อุปกรณ์

การตั้งค่าสำหรับ Oppo ในบางรุ่น
1. เข้าสู่คำสั่ง ตั้งค่า ของอุปกรณ์
2. เลือกคำสั่ง ปลอดภัย
3. เลือกคำสั่ง พื้นหลังแท้
4. ติ๊กเลือกอนุมัติ ที่ App ฟ้าใส
5. กลับมาที่หน้าแรก ทำการเปิด App ฟ้าใส
6. ทำการ LogOut และ LogIn ฟ้าใสใหม่อีกครั้ง
7. ทำการ Restart อุปกรณ์


oppo ColorOS


การตั้งค่าสำหรับ Oppo ColorOS
1. เข้าสู่ ศูนย์ความปลอดภัย
2. เลือกคำสั่ง การอนุญาติ
3. เลือกคำสั่ง ตัวจัดการการเริ่มแอพ
4. ติ๊กเลือกอนุมัติ ที่ App ฟ้าใส5. กลับมาที่หน้าแรก เข้าสู่ การตั้งค่า
6. เลือกคำสั่ง แบตเตอรี่
7. เลือกคำสั่ง อื่นๆ แล้วเลือกแอพ ฟ้าใส
8. ติ๊กปิดการใช้งาน หยุดการทำงานเมื่ออยู่ในพื้นพลัง และ การปรับให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบความผิดปกติ
9. กลับมาที่หน้าแรก ทำการเปิด App ฟ้าใส
10. ทำการ LogOut และ LogIn ฟ้าใสใหม่อีกครั้ง
11. ทำการ Restart อุปกรณ์


vivo


มีขั้นตอนการตั้งค่าดังต่อไปนี้
1. เข้าสู่คำสั่ง i Manager ของอุปกรณ์
2. เลือกคำสั่ง จัดการแอป
3. เลือกคำสั่ง ตั้งค่าแอปเริ่มต้น
4. เลื่อนหา App ฟ้าใส จากนั้นติ๊กให้อยู่ในสถานะเปิดเมื่อเปิดเครื่อง ใช้งานในพื้นหลัง

ย้อนกลับมาที่หน้าแรก
5. เข้าสู่คำสั่ง i Manager ของอุปกรณ์
6. เลือกคำสั่ง จัดการแบต
7. เลือกคำสั่ง การใช้พลังงานแบตเตอรี่บนพื้นหลังที่มากเกินไป
8. เลื่อนหา App ฟ้าใส จากนั้นติ๊กเลือกให้อยู่ในสถานะอนุญาติ
9. กลับมาที่หน้าแรก ทำการเปิด App ฟ้าใส
10. ทำการ LogOut และ LogIn ฟ้าใสใหม่อีกครั้ง


Asus Zenfone


มีขั้นตอนการตั้งค่าดังต่อไปนี้
1. เข้าสู่คำสั่ง Settings ของอุปกรณ์
2. เลือกคำสั่ง Power management
3. เลือกคำสั่ง Auto-start manager
4. เปิดหมวดหมู่ Downloaded
5. เลื่อนหา App ฟ้าใส แล้วเลือกให้เป็น Allow
6. กลับมาที่หน้าแรก ทำการเปิด App ฟ้าใส
7. ทำการ LogOut และ LogIn ฟ้าใสใหม่อีกครั้ง


Google Pixel/XL , Nexus , Android One


มีขั้นตอนการตั้งค่าดังต่อไปนี้
1. เข้าสู่คำสั่ง การตั้งค่า ของอุปกรณ์
2. เลือกคำสั่ง แอปพลิเคชั่น
3. เลือกคำสั่ง กำหนดค่าแอป (รูปฟันเฟือง)
4. เลือกคำสั่ง การเข้าถึงแบบพิเศษ
5. เลือกคำสั่ง การเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่
6. เลือกแสดง แอปทั้งหมด
7. เลือกแอป ฟ้าใส แล้วทำการตั้งค่าเป็น ไม่เพิ่มประสิทธิภาพ แล้วคลิกปุ่ม เสร็จสิ้น
8. กลับมาที่หน้าแรก ทำการเปิด App ฟ้าใส
9. ทำการ LogOut และ LogIn ฟ้าใสใหม่อีกครั้ง


SAMSUNG


มีขั้นตอนการตั้งค่าดังต่อไปนี้
1. เข้าสู่คำสั่ง การตั้งค่า ของอุปกรณ์
2. เลือกคำสั่ง แบตเตอรี่
3. เลือกคำสั่ง แสดงรายละเอียดการใช้งาน
4. เลือกคำสั่ง ปรับแต่งการใช้งานแบตเตอรี่
5. เลือกแสดง แอพทั้งหมด
6. เลือก ฟ้าใส ให้เป็นสถานะ ปิด เพื่อละเว้นการปรับแต่งการใข้งานแบตเตอรี่
7. กลับมาที่หน้าแรก ทำการเปิด App ฟ้าใส
8. ทำการ LogOut และ LogIn ฟ้าใสใหม่อีกครั้ง