Widget

ฟ้าใส เลขาส่วนตัว มีระบบ Widget ที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานด้านข้อมูลต่างๆ โดยสามารถทำงานได้ทั้ง Online และ Offline โดยผู้ใช้งานสามารถเรียก Widget ของฟ้าใสออกมาได้ทันทีหลังจากติดตั้งฟ้าใส และเข้าสู่ระบบเสร็จสิ้น โดย Widget จะมีให้เลือก 2 ขนาด ตามความเหมาะสมของขนาดหน้าจอ คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีติดตั้ง Widget

ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกรับเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้ โดยการเข้าไปที่เมนูตั้งค่า และเลือกคำสั่ง ตั้งค่า Widget แล้วกำหนดเลือกรับข้อมูลตามที่ต้องการ

สามารถทำงานได้โดยที่ไม่ต้อง Online Internet

 • แสดงข้อความจากการตั้งเวลาแจ้งเตือน หรือปลุก
 • แสดงกำหนดนัดหมายวันนี้
 • แสดงแบตเตอรี่ใกล้หมด
 • แสดงอุณภูมิแบตเตอรี่ขึ้นสูง
 • แสดงสายที่ยังไม่ได้รับ
 • แสดง SMS ที่ยังไม่ได้เปิดอ่าน

สามารถทำงานได้โดยที่ต้อง Online Internet เท่านั้น

 • แสดงพยากรณ์อากาศ
 • แสดงวันพระ และวันสำคัญ
 • แสดงข่าวฟ้าใส
 • แสดงบันทึกข้อความ
 • แสดงดวงวันนี้
 • แสดงราคาน้ำมัน