เสียงฟ้าใสวิธีการตั้งค่าเสียงเรียกเข้า/แจ้งเตือน
อุปกรณ์ในแต่ละผู้ผลิตอาจมีขั้นตอน หรือวิธีการที่แตกต่างกันออกไป

1. สร้างโฟลเดอร์ชื่อ Notifications ไว้ใน Internal Storage
2. ทำการ Download ไฟล์เสียงที่ต้องการ แล้วนำมาไว้ในโฟลเดอร์ Notifications
3. เข้าสู่เมนูตั้งค่าของระบบ
4. เลือกคำสั่ง เสียงและการสั่น หรือ การตั้งค่าเสียง
5. เลือกคำสั่ง เสียงเรียกเข้า หรือ เสียงการแจ้งเตือน
6. ระบุไฟล์เสียงที่ต้องการ

วิธีการตั้งค่าเสียงแจ้งเตือนข้อความ และนัดหมาย
อุปกรณ์ในแต่ละผู้ผลิตอาจมีขั้นตอน หรือวิธีการที่แตกต่างกันออกไป

1. สร้างโฟลเดอร์ชื่อ Notifications ไว้ใน Internal Storage
2. ทำการ Download ไฟล์เสียงที่ต้องการ แล้วนำมาไว้ในโฟลเดอร์ Notifications
3. เข้าสู่เมนูตั้งค่าของระบบ
4. เลือกคำสั่ง เสียงและการสั่น
5. เลือกคำสั่ง เสียงการแจ้งเตือน
6. เลือกคำสั่ง การแจ้งเตือนข้อความ หรือ การแจ้งเตือนปฏิทิน
7. ระบุไฟล์เสียงที่ต้องการ
หมายเหตุ : สำหรับอุปกรณ์บางรุ่นอาจจะต้องเข้าไปตั้งค่าภายในปฏิทินของระบบ

วิธีการตั้งค่าเสียงแจ้งเตือน E-mail
สำหรับ App Gmail

1. สร้างโฟลเดอร์ชื่อ Notifications ไว้ใน Internal Storage
2. ทำการ Download ไฟล์เสียงที่ต้องการ แล้วนำมาไว้ในโฟลเดอร์ Notifications
3. เปิด App Gmail เข้าสู่รายการเมนู
4. เลือกคำสั่ง การตั้งค่า
5. เลือกบัญชี E-mail ของผู้ใช้งาน
6. เลือกคำสั่ง เสียงกล่องขาเข้าและการสั่น
7. เลือกคำสั่ง เสียง
8. ระบุไฟล์เสียงที่ต้องการ