ความสัมพันธ์

ซึ่งระดับความสัมพันธ์นี้จะเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น หรือลดลง ตามลักษณะการสนทนากับฟ้าใส และการใช้งานในบางคำสั่ง

โดยระดับความสัมพันธ์จะส่งผลต่อการใช้งานในบางคำสั่ง เช่น คำสั่ง "ตั้งเวลาปลุก" โดยเสียงที่ฟ้าใสปลุกจะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับความสัมพันธ์ของผู้ใช้งาน และยังส่งผลถึงการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษจากทางทีมงานด้วย