การเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบอื่นๆ

โครงสร้างการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้า และ ระบบอื่นๆ ของฟ้าใส เลขาส่วนตัว

Platform ช่องทางการสื่อสารผ่าน Internet
ช่องทางที่รองรับการทำงานบนฟ้าใสในขณะนี้

หมายเหตุ : หากต้องการเพิ่มช่องทางอื่นๆ รบกวนแจ้งรายละเอียดมายังทีมงาน เพื่อตรวจสอบและนำเข้าระบบ


การเชื่อมต่อผ่าน Internet

สั่งงานฟ้าใสว่า "เชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่าน Internet" จะปรากฎเมนูคำสั่งดังนี้
 • รายการคำสั่ง (จะแสดงขึ้นมาต่อเมื่อมีการเพิ่มคำสั่งแล้ว)
 • เพิ่มคำสั่ง - เพิ่มคำสั่งใหม่เข้าสู่ระบบ
 • ลบคำสั่ง (ตามด้วยชื่อคำสั่ง) - การลบคำสั่งที่ระบุ
 • ลบคำสั่งทั้งหมด - การลบคำสั่งทั้งหมดที่บันทึกไว้
 • ปิดการเชื่อมต่อ - ยกเลิกการทำรายการ
การเพิ่มคำสั่ง / ใช้งาน
1. สั่งงานฟ้าใสว่า "เพิ่มคำสั่ง" จะปรากฎเมนูคำสั่งดังนี้
 • ส่งค่าผ่าน PUT (NETPIE)
 • ส่งค่าผ่าน URL (Anto , IFTTT , NETPIE)
 • ส่งค่าผ่าน URL โดยกำหนดค่าที่ส่ง (Anto)
2. เลือกสั่งงานตามรูปแบบ Platform ที่ผู้ใช้งานต้องการ
3. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่แจ้งขึ้นมา ตามรูปแบบ Platform นั้นๆ
4. หลังจากบันทึกเสร็จสิ้น เมื่อมีทำการสั่ง "เชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่าน Internet" ก็จะปรากฎรายการคำสั่งใหม่เพิ่มขึ้นมา โดยผู้ใช้สามารถเริ่มสั่งงานได้ทันที
หมายเหตุ : การใช้งาน ต้องเริ่มคำสั่งว่า "เชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่าน Internet" ก่อนทุกครั้งถึงจะใช้คำสั่งที่บันทึกลงไปได้ และ เมื่อทำการเชื่อมต่อแล้ว ก็จะสามารถสั่งงานอุปกรณ์ได้ต่อเนื่องเรื่อยๆ จนกว่าจะมีการสนทนาไปเรื่องอื่น หรือมีการสั่งงานผิด

การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth

1. ทำการเปิดการทำงาน Bluetooth
2. สั่งงานฟ้าใสว่า "เชื่อมต่ออุปกรณ์" จากนั้นทำการเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการควบคุม
3. จะปรากฎเมนูคำสั่งดังนี้
 • รายการคำสั่ง (จะแสดงขึ้นมาต่อเมื่อมีการเพิ่มคำสั่งแล้ว)
 • เพิ่มคำสั่ง - เพิ่มคำสั่งใหม่เข้าสู่ระบบ
 • ลบคำสั่ง (ตามด้วยชื่อคำสั่ง) - การลบคำสั่งที่ระบุ
 • ลบคำสั่งทั้งหมด - การลบคำสั่งทั้งหมดที่บันทึกไว้
 • ปิดการเชื่อมต่อ - ยกเลิกการทำรายการ
การเพิ่มคำสั่ง / ใช้งาน
1. สั่งงานฟ้าใสว่า "เพิ่มคำสั่ง"
2. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่แจ้งขึ้นมา ซึ่งตัวอุปกรณ์เองจะต้องรองรับรูปแบบการส่งค่าที่ตรงกันด้วย
3. หลังจากบันทึกเสร็จสิ้น เมื่อมีทำการสั่ง "เชื่อมต่ออุปกรณ์" ก็จะปรากฎรายการคำสั่งใหม่เพิ่มขึ้นมา โดยผู้ใช้สามารถเริ่มสั่งงานได้ทันที
หมายเหตุ : การใช้งาน ต้องเริ่มคำสั่งว่า "เชื่อมต่ออุปกรณ์" ก่อนทุกครั้งถึงจะใช้คำสั่งที่บันทึกลงไปได้ และ เมื่อทำการเชื่อมต่อแล้ว ก็จะสามารถสั่งงานอุปกรณ์ได้ต่อเนื่องเรื่อยๆ จนกว่าจะมีการสนทนาไปเรื่องอื่น หรือมีการสั่งงานผิด

บทความแนะนำ


VDO สาธิตการสั่งงาน