ข้อมูลการจราจรรายงานสภาพการจราจร
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า สภาพการจราจร และฟ้าใสจะถามข้อมูลถนน หรือแยกที่ต้องการทราบ หรือสามารถระบุไปในคำสั่งเลยเช่น สภาพการจราจรที่แยกสะพานควาย ฟ้าใสจะทำการแสดงข้อมูลการจราจรของวันนี้ขึ้นมาให้ทันที

รายงานไฟไหม้
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า รายงานไฟไหม้ ฟ้าใสจะรายงานเหตุการณ์ไฟไหม้ ในวันนี้ที่ส่งผลกระทบกับการจราจร

รายงานการจัดงาน
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า รายงานการจัดงาน ฟ้าใสจะรายงานการจัดงาน นิทรรศการต่างๆ ในวันนี้ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบกับการจราจร

รายงานการชุมนุม
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า รายงานการชุมนุม ฟ้าใสจะรายงานการชุมนุม ในวันนี้ที่ส่งผลกระทบกับการจราจร

รายงานการก่อสร้าง
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า รายงานการก่อสร้าง ฟ้าใสจะรายงานการก่อสร้าง ในวันนี้ที่ส่งผลกระทบกับการจราจร

รายงานรถเสีย
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า รายงานรถเสีย ฟ้าใสจะรายงานเหตุการณ์รถเสีย ในวันนี้ที่ส่งผลกระทบกับการจราจร

รายงานอุบัติเหตุ
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า รายงานอุบัติเหตุ ฟ้าใสจะรายงานอุบัติเหตุ ในวันนี้ที่ส่งผลกระทบกับการจราจร