การสั่งงานโทรศัพท์โทรหา...
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า โทรหา<ชื่อใน Contact> ฟ้าใสจะทำค้นหาเบอร์โทรศัพท์ใน Contact บนมือถือตามชื่อที่ระบุมาให้ และทำการโทรออกโดยทันที (เสียค่าบริการตามเครือข่ายที่ใช้งานอยู่)

ค้นหาเบอร์ของ...
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ค้นหาเบอร์ของ<ชื่อใน Contact> ฟ้าใสจะแสดงเบอร์โทรศัพท์ใน Contact บนมือถือของผู้ใช้ ตามชื่อที่ระบุมาให้โดยทันที และ หากไม่พบรายชื่อใน Contact ฟ้าใสจะแสดงลิงค์เพื่อนำไปค้นหาต่อ ในฐานข้อมูลของสมุดหน้าเหลือง

ตั้งนาฬิกาปลุก/แจ้งเตือน
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ตั้งเวลาปลุก หรือ เพิ่มการแจ้งเตือน หรือ ตั้งเวลาแจ้งเตือน หรือ ตั้งเวลาปลุก จากนั้นระบุเวลาที่ต้องการแจ้งเตือนให้ฟ้าใส โดยมีรูปแบบการแจ้งเวลาดังนี้ 15 นาฬิกา 35 นาที, 15:35, 15.35, 6 โมงเช้า 15 นาที, ตีสี่สามสิบเจ็ด, บ่ายสอง, ห้าโมงยี่สิบหก, หกโมงเย็น, สี่ทุ่มครึ่ง เป็นต้น จากนั้นให้ทำการระบุชื่อหัวเรื่องที่ของการแจ้งเตือนต่อ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการตั้งเวลาการแจ้งเตือน (ฟ้าใสสามารถทำการแจ้งเตือน หรือปลุก ได้โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อ Internet ยกเว้นการตั้งเวลาแจ้งเตือน ยังคงต้องใช้ Internet ในการสั่งงาน และเสียงในการปลุกของฟ้าใสจะเปลี่ยนไป ตามความสัมพันธ์ของผู้ใช้งานด้วย)

ดูเวลาปลุก/แจ้งเตือน
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า แจ้งเตือนกี่โมง หรือ ดูการแจ้งเตือน หรือ ปลุกเมื่อไหร่

ยกเลิกการปลุก/แจ้งเตือน
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ยกเลิกการแจ้งเตือน หรือ ลบการปลุก

ดูกำหนดนัดหมาย
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ดูกำหนดนัดหมาย หรือ ดูตารางนัดหมาย ฟ้าใสจะแสดงกำหนดการนัดหมายของวันนี้ที่ผู้ใช้กำหนดไว้ในปฏิทินขึ้นมาแสดง

เพิ่มนัดหมายใหม่
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า เพิ่มนัดหมายใหม่ หรือ เพิ่มกำหนดการ ฟ้าใสจะเปิดปฏิทินและเข้าสู่หน้าเพิ่มกำหนดการให้ทันที

ดูกำหนดนัดหมายของวันพรุ่งนี้
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ดูกำหนดนัดหมายพรุ่งนี้ หรือ ดูตารางนัดหมายพรุ่งนี้ ฟ้าใสจะแสดงกำหนดการนัดหมายของวันพรุ่งนี้ที่ผู้ใช้กำหนดไว้ในปฏิทินขึ้นมาแสดง

เปิดไฟฉาย
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า เปิดไฟฉาย ฟ้าใสจะทำการเปิด Flash ของกล้องมือถือให้เพื่อใช้แทนไฟฉาย (มือถือต้องมี Flash ด้วยนะจ๊ะ)

ปิดไฟฉาย
สืบเนื่องจากคำสั่ง เปิดไฟฉาย หากผู้ใช้งานต้องการปิดไฟฉาย สามารถสั่งงานโดยการสั่งว่า ปิดไฟฉาย ฟ้าใสจะทำการปิด Flash ของกล้องมือถือให้โดยทันที

เปิดกล้องถ่ายรูป
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า เปิดกล้องถ่ายรูป ฟ้าใสจะทำการเข้าสู่โปรแกรมที่ใช้ในการถ่ายภาพโดยทันที

บันทึกเสียง
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า บันทึกเสียง ฟ้าใสจะทำการเข้าสู่โปรแกรมที่ใช้ในบันทึกเสียงโดยทันที

เพิ่ม/ลด เสียง
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า เพิ่มเสียง และ "ลดเสียง"

เปิด/ปิด เสียงฟ้าใส
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า เปิดเสียง และ "ปิดเสียง" ใช้สำหรับการสั่งเปิด/ปิด เสียงของฟ้าใส

สั่งเปิด Application ต่างๆบนมือถือ
โดยผู้ใช้สามารถสั่งเปิด Application ต่างๆ โดยมีรูปแบบคำสั่งดังนี้ เปิด<ชื่อแอป> เช่น เปิด Youtube , เปิด Facebook เป็นต้น (ต้องระบุชื่อแอปให้ตรงตามที่แสดงในเครื่อง)

ปิดโปรแกรม
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ปิดโปรแกรม หรือ ออกจากระบบ ฟ้าใสจะทำการปิดตัวเองทันที

ดูปริมาณแบตเตอรี่
ฟ้าใสสามารถแจ้งปริมาณแบตเตอรี่ของเครื่องได้ โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ปริมาณแบตเตอรี่ , พลังงานที่เหลืออยู่

ดูอุณภูมิของเครื่อง
ฟ้าใสสามารถแจ้งอุณภูมิของเครื่องได้ โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า อุณหภูมิเครื่อง

ล้างหน้าจอ
ทำการลบข้อความเก่า โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ล้างหน้าจอ , เคลียร์หน้าจอ ฟ้าใสจะทำการลบข้อความเก่าให้โดยทันที

ความสามารถของฟ้าใส
แสดงความสามารถทั้งหมดของฟ้าใส โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ความสามารถของฟ้าใส , ทำอะไรได้บ้าง

ตั้งค่า WiFi
เพื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่า WiFi ของระบบ โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ตั้งค่า wifi , ตั้งค่าวายฟาย

เปิด/ปิด WiFi
เพื่อทำการเปิด หรือปิด การใช้งาน WiFi เปิด/ปิด วายฟาย , เปิด/ปิด wifi

เปิด/ปิด Mobile Data
เพื่อทำการเปิด หรือปิด การใช้งาน Mobile Data เปิด/ปิด อินเตอร์เน็ต , เปิด/ปิด internet , เปิด/ปิด mobile data

เปิด/ปิด WiFi Hotspot
เพื่อทำการเปิด หรือปิด การใช้งาน WiFi Hotspot เปิด/ปิด ฮอตสปอต , เปิด/ปิด hotspot , แชร์อินเตอร์เน็ต

เปิด/ปิด Bluetooth
เพื่อทำการเปิด หรือปิด การใช้งานบลูทูธ เปิด/ปิด บลูทูธ , เปิด/ปิด bluetooth

เปลี่ยนการเชื่อมต่อ
เพื่อทำการสลับการใช้สัญญาณ WiFi เป็น Mobile Data หรือจาก Mobile Data เป็น WiFi อย่างใดอย่างหนึ่ง สลับสัญญาณ , เปลี่ยนการเชื่อมต่อ

สถานะการเชื่อมต่อ
เพื่อทำการแจ้งรูปแบบการเชื่อมต่อปัจจุบัน ว่ามีการเชื่อมต่อเป็น WiFi หรือ Mobile Data โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า สถานะการเชื่อมต่อ , การเชื่อมต่อปัจจุบัน

ปลดล็อคหน้าจอ
เพื่อทำการปลดล็อคหน้าจอมือถือจากนาฬิกา โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ปลดล็อคหน้าจอ
หมายเหตุ : ใช้งานได้เฉพาะบน Android Wear เท่านั้น

ตามหามือถือ
เพื่อให้ฟ้าใสตะโกนบอกตำแหน่งที่มือถืออยู่ปัจจุบัน สำหรับกรณีผู้ใช้งานจำไม่ได้ว่าลืมมือถือไว้บริเวณไหน โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ตามหามือถือ , ฟ้าใสส่งเสียงหน่อย
หมายเหตุ : ใช้งานได้เฉพาะบน Android Wear เท่านั้น

รอรับคำสั่ง
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า รอรับคำสั่ง , พร้อมรับคำสั่ง หรือ เตรียมรับคำสั่ง ฟ้าใสจะเข้าสู่โหมดรอรับคำสั่ง ซึ่งจะมี Notification แจ้งสถานะการทำขึ้นมาที่โทรศัพท์ขณะระบบกำลังทำงานอยู่ โดยหลังจากสิ้นสุดเสียง รอรับคำสั่ง ฟ้าใสจะปิดตัวลง พร้อมกลับมายังหน้า Home Screen ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งาน App อื่นๆ ต่อได้ หรือสามารถปิดจอมือถือได้เลย เมื่อผู้ใช้งานมีการสั่งงานว่า หวัดดี ฟ้าใส ฟ้าใสจะเปิดตัวเองขึ้นมารับคำสั่งโดยทันที
หมายเหตุ : การใช้งานคำสั่งนี้ ฟ้าใสจำเป็นต้องใช้พลังงานมากกว่าปกติ ซึ่งระบบจะหยุดรอรับคำสั่ง เมื่อมีการเข้าสู่ App ฟ้าใส หรือหลังจากมีการเรียกคำสั่ง หวัดดี ฟ้าใส และในระหว่างที่ระบบนี้กำลังทำงานอยู่ จะไม่สามารถใช้งาน App บันทึกเสียงได้
หมายเหตุ : กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา

อ่านให้ฟังหน่อย
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า อ่านให้ฟังหน่อย ระบบจะทำการอ่านประโยคที่ฟ้าใสตอบก่อนหน้านี้ให้ฟังทันที
หมายเหตุ : การใช้งานคำสั่ง อ่านให้ฟังหน่อย ผู้ใช้งานต้องทำการติดตั้ง การอ่านออกเสียงข้อความ Google ด้วยจึงจะสามารถใช้งานได้ และใช้งานได้เฉพาะอุปกรณ์ Android Version 5 ขึ้นไปเท่านั้น

ส่ง E-mail
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ส่ง E-mail หา <รายชื่อใน Contact> หรือ ส่งเมลถึง <รายชื่อใน Contact> ฟ้าใสจะสอบถาม หัวเรื่อง และ เนื้อหาเมล หลังจากนั้นจะส่งข้อมูลต่อให้ Application E-mail ในเครื่องผู้ใช้งาน ให้พร้อมกดส่งทันที
หมายเหตุ : ต้องมีข้อมูล E-mail อยู่ในรายชื่อ Contact นั้นๆด้วย

ขอ E-mail
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ขอ E-mail ของ <รายชื่อใน Contact> หรือ ขอเมลของ <รายชื่อใน Contact> ฟ้าใสจะแสดง E-mail ขึ้นมาให้ทันที
หมายเหตุ : ต้องมีข้อมูล E-mail อยู่ในรายชื่อ Contact นั้นๆด้วย

สั่งงานอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน Bluetooth
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า เชื่อมต่ออุปกรณ์ จากนั้นทำการเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการควบคุม จะปรากฎเมนูรายการคำสั่ง , เพิ่มคำสั่ง ลบคำสั่ง , ลบคำสั่งทั้งหมด และ ปิดการเชื่อมต่อ
คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

สั่งงานอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน Internet
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า เชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่าน Internet จากนั้นจะปรากฎเมนูรายการคำสั่ง , เพิ่มคำสั่ง ลบคำสั่ง , ลบคำสั่งทั้งหมด และ ปิดการเชื่อมต่อ
คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม